Karlsvik er beskyldt for tillitsbrudd og ureglementert bruk av Sjøforsvarets midler. Tirsdag valgte Forsvarsstaben å overlate saken til Hordaland politidistrikt for vurdering, uten selv å ta stilling til om saken skal politianmeldes. Dermed blir det opp til politimesteren i Hordaland å avgjøre om saken skal politietterforskes.

– Vi regner med å ta en avgjørelse senest fredag, sier politiadvokat Kaare Songstad ved Hordaland politidistrikt til NTB.

Forsvarsstabens beslutning ble tatt etter et møte mellom Forsvarsstaben, Økokrim og Regjeringsadvokaten tirsdag. Politiet har full anledning til på eget tiltak å igangsette etterforskning selv om anmeldelse ikke foreligger.

Politiadvokat Songstad opplyser at det ikke er et omfattende materiale Bergen-politiet har fått oversendt fra Forsvaret, men han vil ikke kommentere omfanget nærmere, eventuelt om det dreier seg om en eller flere enkeltsaker og beskyldninger.

KAN BLI ETTERFORSKET: Karl Atle Karlsvik, her med tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold. ARKIVFOTO