— Flere kommer med masse dokumentasjon på at de har adelig opphav. Men når vi undersøker nærmere, viser det seg at dokumentasjonen ikke er god nok for å bevise at prefikset har vært i bruk, sier navneforsker Ivar Utne.

På 1700-tallet gikk som regel prefiksene i adelsnavn ut av bruk i slektsgrener som ikke lenger tilhørte adel, embetsstand eller handelsborgerskap. Dermed må mange tilbake til 3. eller 4. tippoldeforeldre for å spore opp slike høystatusnavn, men navneloven åpner ikke for å gå så mange generasjoner tilbake i tid.

— Prøver folk å bløffe til seg adelige titler?

— Nei, det mistenker jeg dem ikke for. Fremstillingen bygger som regel på muntlig tradisjon i slekten, og det er vanligvis drivkraften bak søknaden.