— Dette er utrolig gledelig, og en viktig stimulans til å få frem nye og friske krefter i partiet! utbrøt en smilende og rørt Brudvik overfor Bergens Tidende.

Mer enn noen er det hun personlig som har æren for at Arbeiderpartiet har gått mer radikalt til verks enn andre partier for å oppnå full likestilling når verv og posisjoner skal besettes.

Som kvinnepolitisk leder i Hordaland Arbeiderparti kunne hun lørdag formiddag triumfere. Trass i advarsler fra partisekretær Martin Kolberg knesatte landsmøtet prinsippet - og kravet - om 50 prosent av hvert kjønn i alle utvalg og verv.

Et absolutt krav

Hittil har man nøyd seg med såkalt kvotering som går ut på at det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn når styrer og utvalg blir oppnevnt. Partiet forplikter seg også til å nominere en kvinne og en mann på de to første plassere på valglistene. Nå er det et absolutt krav. Heretter det forbudt å nominere to kvinner øverst - eller for den saks skyld to menn.

Initiativet kom fra Brudvik, som først fikk gjennomslag i det kvinnepolitiske styret i Hordaland, og deretter sluttet landskvinnekonferansen i partiet seg til forslaget. Til slutt var også et overveldende flertall på Ap-landsmøtet, 176 mot 106 stemmer, modent for å våge det store spranget. Mindretallet var skeptisk til å ha en «firkantet» og bastant regel om 50 prosent.

— Selv om vi i praksis har vært bevisst på å fordele verv og posisjoner med tanke på full likestilling, er det noe annet å vedtektsfeste dette. Det er mye mer forpliktende. Derfor er dette en viktig symbolseier som styrker partiets troverdighet i likestillingskampen, sier Ruth Brudvik.

En tvangstrøye?

Mens Laura Sve Øie fra Høylandet i Nord-Trøndelag lyttet og gledet seg helt bak i salen, gikk strikkepinnene jevnt og trutt i de flittige hendene. Litt bortenfor satt Per Rune Henriksen som er leder i Hordaland Arbeiderparti. Han legger ikke skjul på at det kan oppstå problemer i hverdagen:

— Vi har en jobb å gjøre for å skaffe enda flere kvinner som vil inn i ledende posisjoner. Men det er slikt vi vokser på, og dette vil bli en forfriskende prosess. Jeg ser at enkelte kan oppfatte vedtaket som en tvangstrøye, særlig i mindre kommuner, men så får svaret være at rekrutteringen må bli enda mer bevisst enn hittil, sier Henriksen til Bergens Tidende.

<b>UTNYTTER TIDEN:</b> Laura Sve Øie fra Høylandet er vant med å strikke når hun sitter på møter. Arbeidet mot full likestilling er helt etter hennes hjerte.<br/>FOTO: HÅVARD BJELLAND