Jeg kjenner ikke til at noen leger hos oss har følt seg truet. Forslaget om overvåking virker unødig dramatisk, sier Iversen. Han benytter anledningen til å protestere mot bruken av ordet «abortlege», som er blitt vanlig den siste tiden. I USA er det leger som utelukkende utfører aborter, de såkalte abortlegene. Vi har ikke abortleger i Norge. Vanlige leger ved de gynekologiske avdelingene utfører aborter i henhold til norsk lov. Det er ikke som i USA, sier Iversen. Legen vil helst slippe mer oppmerksomhet omkring abortmotstanderne enn høyst nødvendig. Jeg vil ikke bidra til en eskalering av konfliktene, sier han.