© abortstriden OLAV GARVIK olav.garvik@bergens-tidende.no Det er uttalelser fra den kjente aksjonisten og abortmotstanderen Ludvig Nessa som har overrasket og opprørt Engene, som er førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk. Nessa sa i et fjernsynsprogram i helgen at ingen må bli overrasket om noen tar loven i egne hender og plaffer ned abortleger.

«Nærmest en trussel» – Dette er nærmest en trussel, selv om Ludvig Nessa ikke personlig vil stå ansvarlig for slike holdninger. Det vil være overraskende om ikke landets regjering og de politiske miljøene ellers rykker ut og tar avstand fra et så klart varsel om politiske attentater. I deler av Kristelig Folkeparti er det dessverre en litt for slapp holdning til de dramatiske utslag av abortkampen i USA, der det til og med har endt med drap på abortleger. Våre egne politikere må bli flinkere til å trekke opp grenser mot slike tilstander, sier Engene til Bergens Tidende.

Terrorfaren reell Han mener at samfunnet bør ta de nødvendige forholdsregler, og formulerer seg slik: – Etter mitt skjønn bør Overvåkingspolitiet holde et øye med de mest ekstreme abortmotstanderne, for faren for terror er absolutt reell.

«Jeg kjenner Ludvig» KrF-politikeren Anita Apelthun Sæle sier på sin side at uttalelsen fra Ludvig Nessa er trukket altfor langt, og at det overhodet ikke er noe grunnlag for å tillegge ham noe terroristmotiv. – Jeg kjenner Ludvig, og det er bare tull å tro at han ville finne på noe slikt! sier hun forferdet. – Jeg ville bli veldig overrasket om noen abortmotstander her i Norge skulle oppføre seg slik vi har hatt eksempler på i noen ytterliggående kretser i USA. Vår abortmotstand bunner jo i ærefrykt for livet, og da passer det selvsagt ikke å gjøre det motsatte! Har man ærefrykt for livet, har man det også overfor leger, sier Apelthun Sæle.

«Helt utelukket» – Du distanserer deg med andre ord fullstendig fra en slik mulighet som Nessa skisserer? Den er helt utelukket. Jeg er overhodet ikke redd for at vi skal få en slik utvikling. Men vi kan aldri gardere oss mot hva enkelte som er utilregnelige kan finne på. Det er en helt annen sak, sier Apelthun Sæle til Bergens Tidende.