Jo nærmere en kommer de største byene, jo lavere blir terskelen for slike aborter. Det hevder genetikere ved de største sykehusene som utfører fosterdiagnostikk.

Seksjonsoverlege Gunnar Houge ved Haukeland universitetssykehus tror at bygdekvinnene har et mer avslappet forhold til at barn kan bli født med genetiske sykdommer.

— En lever på en måte litt mer i pakt med naturen i bygda enn i byen, og da ser en at det er variasjoner i naturen, og det vil det alltid være, sier han til NRK.

— Etter hvert vil andelen av dem med spesielle behov øke i distriktene, sier professor ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Sturla Eikenes. Han mener det vil bli født flere med utviklingsavvik.

Ullevål universitetssykehus tar imot to tredeler av alle gravide kvinner i Norge som vil teste seg for å finne ut om fosteret er friskt. Tall for 2004 viser at om lag 60 prosent av dem som ønsker en slik test er fra Oslo og Akershus.