Det viser en fersk undersøkelse, som er en del av Ung i Norge-studien hvor et utvalg unge i alderen 13 til 15 år er fulgt fra 1992 til 2005. De samme ungdommene har besvart ulike spørreskjemaer på flere tidspunkter i perioden.

30 prosent av kvinnene som har tatt abort, oppgir å ha et alkoholproblem. Tilsvarende for kvinner som ikke har vært gravide, er 13 prosent. 32 prosent som har tatt abort, har brukt cannabis siste 12 måneder. 9,1 prosent som ikke har vært gravide, har gjort det samme, skriver Aftenposten.

17 prosent av kvinnene som har tatt abort, har forsøkt andre ulovlige rusmidler. Tilsvarende andel for kvinner som ikke har vært gravide, er 2,6 prosent.

Selvmedisinering

– Mange selvmedisinerer seg etter abort med heftig bruk av rusmidler, både gjennom røyking, bruk av alkohol og andre sterkere illegale rusmidler, sier professor Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo/NOVA og ansvarlig for undersøkelsen, til Aftenposten.

Hvert år velger mellom 14 000 og 15 000 kvinner å avslutte et svangerskap.

Resultatene i undersøkelsen er korrigert for faktorer som kan føre til økt bruk av rus, som for eksempel foreldre med lav utdannelse, foreldres skilsmisse, manglende oppfølging og støtte fra foreldre, dårlige skoleresultater, depresjon, egen arbeidsløshet og svake sosiale nettverk.

Vil beholde abortloven

– Selv når vi luker ut kjente risikofaktorer, så fremstår det å ha tatt abort som en sterk selvstendig risikofaktor for rusmisbruk, sier Pedersen.

Men han legger til:

– Dette betyr ikke at man skal gjøre noe med abortloven i Norge, men at man har undervurdert det store behovet kvinner som tar abort har for støtte og hjelp. Abortloven er uansett et gode, mener Pedersen.