Onsdag framfører han sitt budskap til statsminister Jens Stoltenberg (Ap), utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), utviklingsminister Erik Solheim (SV) og norske politikere.

— Det vil ende med katastrofe dersom den internasjonale boikotten av regjeringen fortsetter, slo Abbas nylig fast.

— Dette kan ikke rettferdiggjøres i mine øyne. Det kan utløse en sosial og økonomisk krise, advarer palestinernes 70 år gamle president.

Tirsdag kveld landet flyet hans på den militære delen av Gardermoen flyplass, men Abbas hadde ingen kommentarer til mediene som hadde møtt opp. Han smilte og satte seg rett i en bil uten å la seg merke med spørsmål som ble forsøkt stilt.

Overkjørt og glemt

Da Yasser Arafat døde høsten 2004, ble Mahmoud Abbas løftet fram som palestinernes moderate redningsmann av omverdenen.

Ikke før hadde han tiltrådt, før han ble overkjørt av israelsk egenrådighet og langt på vei glemt.

Oslo-prosessen som Abbas var med på å drive fram, har vært død i mange år. Det tre år gamle veikartet til fred, som han også var fødselshjelper for, har lidd samme skjebne.

Først da sjokket etter Hamas’ valgseier hadde lagt seg, ble Abbas hentet inn i varmen igjen. Nå framstilles han nok en gang som redningsmann, en rolle han klok av skade kun motvillig vil påta seg.

Samråd med Hamas

Beslutningen om å reise på tiggerferd til Europa, i et forsøk på å overtale giverland som Norge til å videreføre bistanden, eller i verste fall kanalisere pengene via hans eget kontor, tok han i nært samråd med palestinernes nye statsminister Ismail Haniyeh.

Giverne kan neppe se seg tjent med at det bygges opp et nytt byråkrati ved presidentens kontor, som skal stå for utbetaling av lønn til offentlig ansatte.

Kilder nær Abbas opplyser at presidenten også tigger om penger til å utvide sin egen presidentgarde med 40 prosent, noe som umulig kan lyde forlokkende i giverlandenes ører.

De palestinske sikkerhetsstyrkene har vokst ukontrollert de siste årene, og består fra før av nærmere 90.000 soldater og politifolk.

Grensevakter

Da EU truet med å trekke ut sine observatører fra grensen mellom Gazastripen og Egypt, fordi de palestinske soldatene var kommet under Hamas-kommando, så Abbas ingen annen utvei enn å la sin egen Styrke 17 overta oppgaven.

Også dette skjedde i samråd med Haniyeh, som var skjønt enig med Abbas om viktigheten av å holde palestinernes eneste egenkontrollerte dør mot omverdenen åpen.

De to var også enige om at dette var en midlertidig løsning, da det knapt er presidentgardens oppgave å være grensevakter.

Anerkjennelse

Abbas’ hovedbudskap er derfor at omverdenen må anerkjenne palestinernes demokratisk valgte regjering, og gjenoppta bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene.

Dette understreket han i Tyrkia mandag, der han også ba landets ledere om å utnytte sitt gode forhold til Israel, EU og USA i et forsøk på å få slutt på bistandsboikotten.

Etter onsdagens besøk i Norge, fortsetter Abbas til Finland og Frankrike, der han også vil be om bistand og anerkjennelse av Hamas-regjeringen.

I neste uke returnerer han til Midtøsten, blant annet for å møte Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono i Amman. Indonesia anerkjenner i likhet med Hamas heller ikke Israel, men blir ikke boikottet av den grunn.