Valgforskeren synes det er urettferdig at Sponheim ikke fikk stille i debatten i Grieghallen onsdag kveld. Han stiller spørsmål ved det journalistiske skjønnet til NRK-medarbeiderne som utelukket Venstre-lederen og den tidligere næringsministeren fra folkemøtet. — Møtet dreiet seg om regjeringsspørsmålet. Det går ikke an å utelukke Venstre som er med i en aktuell regjeringsallianse fra en slik debatt. I dette perspektivet vil det ha vært bedre å droppe Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet, sier Aarebrot, som er møtende vararepresentant i Kringkastingsrådet. Aarebrot understreker at han på ingen måte vil tilbake til den tiden da NRK redigerte sine valgsendinger med stoppeklokken.

Burde kuttet SV og Frp - Jeg aksepterer at NRK må benytte journalistisk skjønn og kriterier også i valgsendingene. Men kriteriene må være fornuftige, og de må komme på bordet slik at rådet kan få bekreftet om valgredaksjonen trenger en advarsel for utøvelsen av sitt journalistiske skjønn. Aarebrot peker også på at Carl I. Hagen har fått delta i «statsministerdebatter» både i NRK og TV 2 uten at det er noe realistisk grunnlag for at Hagen kan ende opp som statsminister.

Hvorfor Hagen? - Jeg må spørre om det er Hagens underholdningsverdi som har vært avgjørende for at han har fått delta. Det holder ikke, sier en indignert Aarebrot. Venstre-leder Lars Sponheim forteller at han har fått mange reaksjoner på at han ikke fikk stille opp i debatten onsdag kveld.

Telefonstorm - Telefonen på kontoret sto ikke stille. Og hjemme fikk familien telefoner fra sympatisører som lurte på om jeg var blitt akutt syk fordi jeg ikke var i Grieghallen. De hadde jo nettopp sett meg på Dagsrevyen. Sponheim forteller at Venstre allerede i tidlig i sommer fikk beskjed om at partiet ikke ville bli invitert til alle folkemøtene. - Vi fikk beskjed om at det var satt et tak på seks debattanter for hvert møte. Dørum og jeg får delta på ett møte hver. Vi synes selvsagt det er meningsløst. Men vi forsto også at det ikke nyttet å ta opp diskusjonen. Sponheim er derfor glad for at Aarebrot vil gjøre til et tema i Kringkastingsrådet ut fra et demokratisk perspektiv.

Skuffet over TV 2 Venstre har også fått tommelen ned i TV 2. - Derfra har vi faktisk bare fått en eneste invitasjon. Vi skal få være med i en Holmgang-debatt dagen etter selve valget. Likevel har ikke Venstre lederen mistet motet. - Vi i Venstre har kjempet oss opp fra dødens posisjon tidligere. Vi skal nok klare det denne gang også, sier han.