– Det er normalt med budsjettlekkasjer. Det ville være dumt av regjeringen ikke å benytte seg av dem og på den måten bruke journalistene som nyttige idioter for å lekke noen godbiter, sier valgforsker Frank Aarebrot til NTB.

På den måten er regjeringen sikret omtale av saker som ellers kanskje ville ha druknet i informasjonsflommen den dagen hele det massive budsjettdokumentet legges fram, sier Aarebrot.

Men ikke alt går på skinner i lekkasje-prosessen. Onsdag var statsministeren i Groruddalen og ga bort 100 millioner til veier og vedlikehold av boliger.

– Det dreier seg om penger som staten er forpliktet til å bevilge og de finnes på andre budsjettposter, sier byrådsleder i Oslo Erling Lae.

Han mener Stoltenberg tvert om har løpt fra løftet om å gi bydelen ekstra midler som den selv kunne bruke.

Milliardene ruller

En rask opptelling NTB har foretatt, viser at de konkrete lekkasjene så langt summerer seg til rundt 1,6 milliarder kroner på utgiftssiden. I tillegg kommer varsler om milliardsatsing på barnehager, eldreomsorg og sykehus, som først blir konkretisert fredag.

Ifølge NRK skal kommunene få 5,4 milliarder i år også, men over halvparten er bundet til å brukes på barnehageutbygging.

Selv om Aarebrot mener det er lurt å få ut godbiter før budsjettet legges fram, påpeker han at man kan risikere å bare står igjen med inndekningen, de negative nyhetene, på selve budsjettdagen.

– Det er alltid en fare, ettersom det gjerne er på budsjettdagen de negative nyheten kommer fram. Da risikerer de å få en for stor eksponering på dem, hvis det ikke er flere godbiter igjen, sier han.

På inntektssiden er det kjente at regjeringen i hvert fall vil hente inn 4,5 milliarder, hvorav den omstridte sykelønnsordningen utgjør 2,5 milliarder, mens skatteskjerpelser tilbake til 2004-nivå utgjør 2 milliarder.

Skatteskjerpelsene skal blant annet dreie seg om lavere innslagspunkt for del to av toppskatten, og det spekuleres i skjerpelser i aksjebeskatningen.

Plasserer godbiter

Så langt er det kulturminister Trond Giske (Ap) som har lekket flest enkeltsaker, og dagbladet.no har funnet 26 små og mellomstore pengesummer til kulturinstitusjoner liggende for det meste på lokalaviser på nettet.

– Ved lekkasjer har statsrådene kontroll over måten informasjonen kommer ut på. Hvis så en statsråd er på reise i Møre og Romsdal og en eller annen øy har fått en bru i budsjettet, så er det klart de forteller det. Da er de jo sikret at det kommer i Sunnmørsposten. Hvis de venter til budsjettet, kan det hende det drukner, sier Aarebrot.

Men om Giske har lekket hyppigst på denne måten, er summen av hans lekkasjer bare en brøkdel av de 450 millionene samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har varslet til opprusting av godstrafikken på jernbanen.

Kan bli omkamp

Godbit-lekkasjene er samtidig bare for småstoff å regne mot den største negative lekkasjen så langt, nemlig innstrammingen i sykelønnsordningen hvor arbeidsgiverne må betale 2,5 milliarder mer for langtidsfravær.

Aarebrot ser ikke bort fra at regjeringen slapp denne nyheten i god tid før budsjettframleggelsen slik at den ikke skulle ta bort oppmerksomheten fra de andre sakene.

Samtidig er han spent på hvordan denne posten blir håndtert, all den tid det nå er et eget utvalg som skal komme opp med alternative måter å spare inn disse pengene på.

– Det blir interessant å se om de greier å oppfylle dette her, eller om det blir en underbudsjettering. I så fall har de muligheten til å komme tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett, fastslår Aarebrot. (©NTB)

LURT Å LEKKE: Regjeringen har gjort rett i å la pressen få del i godbitene før statsbudsjettet blir lagt frem, mener Frank Aarebrot.
SIV JOHANNE SEGLEM