I september presenterte AUF sine storstilte planer for opprustning av Utøya, der 69 personer ble drept i skytetragedien 22. juli 2011.

Kafébygget og pumpehuset der mange mennesker døde skulle rives, og erstattes av helt nye bygg. Ambisjonen var at arbeidet skulle startes allerede høsten 2012.

Men nå har AUF bestemt seg for å utsette prosjektet i minst to år, skriver Aftenposten.no.

— Arbeidet som oppfattes somfølelsesmessig vanskeligvil ikke bli startet opp før tidligst siste halvår i 2014. Dette har vært en vanskelig avgjørelse, som vi har brukt mye tid på. Jeg håper denne beslutningen vil bidra til å skape en bedre og mer forankret prosess, sier AUF-leder Eskil Pedersen til Aftenposten.

Planene nedskalert

Da planene for «Nye Utøya» ble lagt frem i fjor høst, kom det raskt kraftige reaksjoner fra etterlatte og overlevende etter Utøya-terroren. Bjørn Ihler som overlevde massakren advarte i en kronikk i Aftenposten mot å«trampe på de dødes grav».

Støttegruppen for 22. juli forfattet et brev til AUF, der den ba ungdomsorganisasjonen ta en tenkepause ut 2014.

«Dette innebærer konkret at riving av eksisterende bygninger – som kafébygget og pumpehuset – utsettes, og at det samme gjelder for oppføring av nye bygninger/anlegg» , skrev støttegruppen.

Nå har AUF altså valgt å komme dette kravet i møte.

- Vanskelig sak

- Er utsettelsen en erkjennelse av at de etterlatte og overlevende ikke ble lyttet nok til før planene ble lagt frem?

— Det er en erkjennelse av at dette er en veldig vanskelig sak, av åpenbare grunner. Det er motstridende hensyn mellom de som ønsker at det skal bygges nytt på Utøya og de som ikke ønsker at det skal skje noe. I tiden fra 22. juli til planene ble lagt frem var det så mye som skjedde at det ikke var god nok dialog med de etterlatte. Det er en tilbakemelding som var veldig tydelig og som vi nå har tatt på alvor, sier Pedersen.

- Er det aktuelt med en ny runde om innholdet i planen og hvilke bygg som skal rives og beholdes?

— Prosjektet er blitt endret underveis og nedskalert noe. Jeg tror vi skal fortsette med et utgangspunkt om at vi skal ha dialog med etterlatte og overlevende. Derfor skal vi ikke låse oss 100 prosent til noen ting, sier Pedersen.

- En god avgjørelse

Trond Blattmann som leder Støttegruppen for 22. juli er fornøyd med de nye signalene om utsettelse.

— Vi synes dette er en god avgjørelse. Støttegruppen ga en tilbakemelding til AUF i høst, og denne har de nå respondert på, sier Blattmann.

- Er det greit om bygningene rives om to år eller vil dere fortsette å jobbe mot dette?

— Planen AUF la frem var veldig omfattende. De har sagt at de ønsker å redusere den. Nå får vi se hva de gjør. Det vi har bedt om, er at de avventer til ut 2014.

Denne uken pågår dugnadsarbeid på Utøya, der gjerder settes opp og hovedbygningen males før 2-årsmarkeringen 22. juli.

Blattmann understreker at Støttegruppen er tilhenger av denne typen nødvendig vedlikehold.