– Vi er enige med sentrumsregjeringen i spørsmålet om bygging av gasskraftverk. Vi støtter regjeringens argumentasjon for å hindre at det blir bygd forurensende gasskraftverk nå, sier AUF-lederen etter ungdomsorganisasjonens sentralstyremøte tirsdag kveld. På deler av AUF-møtet deltok også olje— og energiminister Marit Arnstad (Sp). Som første statsråd fra et annet parti enn Ap møtte hun etter invitasjon på AUFs sentralstyremøte tirsdag kveld for å drøfte ulike sider ved gasskraftstriden som nå synes å seile opp.