Ungdomsorganisasjonen står fast på sitt vedtak om boikott av Israel selv om AUF-leder og politisk rådgiver Gry Larsen snur i Israel-saken og ikke lenger støtter en boikott av varer fra landet.

— Jeg står hundre prosent bak regjeringens politikk, og den linjen er at israelske varer ikke skal boikottes, sier Larsen til VG.

— Det er jeg som uttaler meg på vegne av AUF i denne saken. Vår politikk ligger fast, sier nestleder Martin Henriksen til NTB.

Gry Larsen har som AUF-leder kjempet mot Israel og gitt sin støtte til boikott av israelske varer. Men nå er hun blitt politisk rådgiver for utenriksminister Jonas Gahr Støre og snur fullstendig i spørsmålet om boikott.

AUF vil ha boikott

— Det er helt klart hva AUF mener. Vi er for en boikott av Israel, slår Henriksen fast.

Han mener at Larsens snuoperasjon ikke er veldig problematisk for AUF fordi organisasjonens po-litikk ligger fast.

— Så lenge det ikke er noen tvil om hva vi mener, er ikke dette noe stort problem. AUF vil fortsatt si klart ifra, både til regjeringen og andre, om hva vi mener om Israel, sier han.

- Gå av, mener RU

Lederen i Rød Valgallianses ungdomsorganisasjon, Rød Ungdom (RU), Bjørnar Moxnes, mener at Gry Larsen bør trekke seg som leder.

Ifølge Moxnes har ikke Larsen politisk integritet til å være rådgiver for utenriksminister Jonas Gahr Støre og leder av AUF samtidig.

— Gry Larsen har et troverdighetsproblem. Dermed får AUF et troverdighetsproblem og solidaritets-arbeidet for Palestina svekkes Dette er ekstra synd med tanke på AUFs lange og stolte tradisjon for støtte til Palestina, skriver Moxnes i en pressemelding.

AUFs nestleder sier at problemstillingen er uaktuell.

— RU har ingenting å gjøre med hvem som er tillitsvalgte i AUF, sier Martin Henriksen