• AUFs generalsekretær Tonje Brenna bekrefter overfor Aftenposten.no at AUF og Den nasjonale støttegruppen for 22. juli er blitt enige om hvordan minnemarkeringen skal skje på Utøya 22.juli .

Tonje Brenna ønsker ikke å si noe om mer om saken torsdag kveldutover å henvise til et brev hun har skrevet til Nasjonal støttegruppe forpårørende etter 22. juli.

Reagerte sterkt

Det vakte oppsikt da det tidligere imai ble kjent at AUF ikke ønsket atberørte og etterlatte ettter terroren22.juli skulle få være på Utøya etter klokken 17 på ett-årsmarkeringen. AUFønsket sitt eget arrangement på kvelden 22.juli, og at de berørte skulle værepå øya om formiddagen. Det reagerte mange sterkt på siden massakeren startetklokken 17. 21 22.juli ifjor. For mange foreldre er det viktig å minnes sinebarn og ungdommer på det tidpunktet akkurat deres kjære ble drept.

Dette skriver Tonje Brenna blantannet i brevet til støttegruppen.

— Jeg har forsøkt etter beste evne åta med meg innspillene fra møtet med støttegruppa forrige uke. Denne løsningenopplever jeg at er i tråd med de ønskene vi til sammen har for bruk av Utøya22. juli.AUF er en bredt sammensatt gruppe og deltakerne dennedagen har ulike ønsker på samme måte som i Støttegruppa. Det er vanskelig åtilfredsstille alle 100 %, men vi skal gjøre alt vi kan for at dette skal blibest mulig for flest mulig., skriver Tonje Brenna.

Samling

Hun ber derfor om forståelse for atarrangementet midt på dagen for AUF er forbeholdt AUF’ere.

-Våre medlemmer melder seg påvia sine fylkeslag og reiser i delegasjoner til Utøya. Det vil bli bespisningsamt alenetid for ettertanke, nedleggelse av blomster og en samling i bakkenfor AUF’erne. Programmet i bakken vil bli offentliggjort tidlig neste uke. Forå imøtekomme ønsket om tid sammen for AUF og de etterlatte, vil det blimulighet til dette om ettermiddagen etter AUF-samlingen er avsluttet, skriverTonje Brenna.

22.juli 2012 blir en dag med sterkefølelser og mange vonde minner. Slik det se rut nå blir den markert slik:

08.00-12.00: etterlatte på Utøya. Busstransport til \ fra Gardermoen \ Oslo. Det vil bli lagtopp til fleksibilitet ift båt - og bussavganger, slik at man også kan velge åvære på Utøya for eksempel 10.00-11.00. Siste båt for etterlatte besøkende vilgå fra Utøya ca. 11.45.

12.00-17.00:AUF har egen samling på Utøya. Deankommer fylkesvis. Program i bakken i ca. 1. time. Første båt med AUF*ere vilgå fra landsiden ca. kl. 12.00.

17.00og utover: Utøya er åpen for etterlatte og AUF’ere som ønsker å være igjen. Første båt for etterlatte ut til Utøya vil gå ca. 16.45.Dette betyr at man ankommer Utøya senest kl. 17.00. Siste båt må forlate Utøyasenest 22.00.