Søndag samlet Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon seg til demonstrasjon utenfor den israelske ambassaden i Oslo. AUF-leder Martin Henriksen la ned roser til minne om de over 100 palestinerne som er blitt drept i israelske angrep de siste dagene.

– Israel har det største ansvaret for å få fred. De må stanse bombingen og drapene som først og fremst rammer sivile palestinere og fører til en destruktiv voldsspiral. Israelske ledere må ta til fornuft og skrinlegge planene om en invasjon av Gaza, sier Henriksen.

Han gjentar kravet om boikott av Israel som AUF samlet seg om på landsmøtet i 2006.

– Ved å investere i israelske selskaper og støtte israelske produkter bidrar Norge til å gi Israel kapital til å fortsette angrepene, sier han.

Åserud, Lise