— Politikerne bør gå foran og vise moderasjon. De bør ikke ha en større lønnsøkning enn folk flest. Lønningene til statsråder og stortingsrepresentanter er allerede høye, sier AUF-nestleder Martin Henriksen.

Han mener politikernes lønnsvekst bør holdes innenfor rammene til vanlige arbeidere, som ligger an til å bli mellom 3 og 3,5 prosent.

AUF slutter seg dermed til kritikken fra både LO og NHO mot forslaget til Stortingets uavhengige lønnskommisjon.

Kommisjonen foreslår et lønnshopp for statsministeren på 4,8 prosent til 1,07 millioner kroner. Regjeringsmedlemmer kan få en lønnsvekst på 4,3 prosent til 873.000 kroner. Stortingspolitikerne ligger an til et lønnshopp på 3,9 prosent til 589.000 kroner.