— Dette resultatet henger sammen med politikken, ikke med personer. Det er sakene som avgjør hvordan folk stemmer. Nå tror jeg det blir viktig å høre mer på hva AUF har å si, vi har vært mye ut i valgkampen og møtt folk, sier Hansen til NTB.

Hun mener Aps valgkamp ikke har vært feilslått i alle saker, selv om hun som alle andre av partiets tillitsvalgte er skuffet over valgresultatet. Derimot mener hun at Ap i noen grad har gitt bort gode valgkampkort til andre partier.

— Vi har kanskje latt andre partier overta troverdigheten i noen saker. SVs valgkamp på økt utjevning og en mer sosial politikk kan forklare noe av deres framgang og vår tilbakegang. Høyre lover både skattelette og mer velferd. Mange ønsker begge deler, sier AUF-lederen.

Midt i valgkampen ble det avslørt at regjeringen har diskutert innstramninger i sykelønnsordningen helt til LO satte foten ned tidligere i år. Ap bygget mye av sin valgkamp på å beholde dagens sykelønnsordning ubeskåret og Hansen mener ikke Ap har tapt noe på sykelønnssaken.

— Ap har vært klar på sykelønnsordningen hele tiden. Nå må vi diskutere verdier, organisasjon og politisk profil, sier Eva Kristin Hansen.