Arbeiderpartiet har med 32,9 prosent oppslutning nådd samme nivå som ved stortingsvalget i fjor høst. Det er et stort byks fremover siden forrige måling. For SV er fremgangen i samme periode prosentvis enda større. Med 9,3 prosent er Kristin Halvorsen på vei til å puste Erna Solberg i nakken.

Frp har, i hvert fall foreløpig, stabilisert seg på et nivå over 30 prosent — og er nesten tre ganger så stort som Høyre.

Seniorkonsulent Gunhild Rui i Opinion AS understreker i samtale med Bergens Tidende at det nå for alvor har utkrystallisert seg to motpoler i norsk politikk - Arbeiderpartiet kontra Frp.

— Det er nesten som om vi kan skimte konturene av et topartisystem, sier hun.

På den andre siden ser det ut til at regjeringen har fått en slags «revansj» i forhold til tidligere målinger. Medieoppslagene har i hvert fall slått positivt ut for de to største regjeringspartiene.

— For Høyre, derimot, er situasjon alvorlig. Partiet har åpenbart et stort kommunikasjonsproblem. Det er Siv Jensen og Frp som stikker av med størst troverdighet som opposisjonsparti. Overgangen av velgere fra Høyre til Frp fortsetter, sier hun.

Alle de tre tidligere regjeringspartiene sliter med tillit og troverdighet, ifølge meningsmålingen. KrF har med 5,4 prosent endatil svakere stilling enn det hadde ved valget i fjor. Med 4,6 prosent greier Venstre seg likevel rimelig bra (og Lars Sponheim kan humre over at hans parti plutselig og for én gangs skyld er litt større enn Senterpartiet. Det er 53 år siden sist).