Mens det tidligere var guttene som sto for den største økningen i medisinbruken, er det nå bruken blant jenter i aldersgruppen fra 19 år og oppover som øker mest, skriver Dagsavisen.

Bare fra i fjor til i år har totalomsetningen av de mest vanlige sentralstimulerende tablettene Ritalin og Concerta økt med hele 15 prosent.

– Omsetningen av ADHD-medisin øker fortsatt betydelig mer enn det vi ser for de aller fleste andre legemidler som brukes her til lands, bekrefter Jostein Soldal, informasjonssjef i Apotekforeningen.

Beregninger Apotekforeningen har gjort for Dagsavisen, viser at urolighetsmedisin er god butikk. Alt tyder på at årets omsetning nærmer seg 150 millioner kroner.

Ifølge Apotekforeningen betyr det at rundt 23.000 personer tar ADHD-medisin daglig. Rundt 13.000 av dem er barn under 19 år. Storforbrukeren er gutter i aldersgruppen 10-14 år.

Assisterende generalsekretær i ADHD Norge, Knut Bronder, er ikke bekymret for at flere bruker medisiner.

– Nei, tvert imot mener jeg det er et uttrykk for at flere får hjelp, sier Bronder som forklarer økningen med at behandlingskapasiteten i barnepsykiatrien har økt kraftig de siste årene.