ABB skal levere systemer for kraftforsyning fra land og elektrisk drift av to nye gasskompressorer på Troll A-plattformen.

Troll A-plattformen ligger 70 kilometer vest for landanlegget Kollsnes i Øygarden utenfor Bergen. Etter hvert som Statoil utvinner gass fra feltet, faller trykket i gassreservoaret. Dermed avtar produksjonen.

Statoils hensikt er å opprettholde produksjonskapasiteten og forlenge levetiden til verdens største gassplattform, og samtidig forsyne plattformen med kraft fra strømnettet på en energieffektiv måte.