Hver person i husholdningene brukte i gjennomsnitt 200 liter i døgnet. Ifølge rapporteringen til Folkehelseinstituttets vannverksregister, var 85 prosent av befolkningen, vel 3,9 millioner nordmenn, tilknyttet i alt 1.016 kommunale vannverk per 1. juni i fjor.

697 millioner kbm

De kommunale vannverkene produserte til sammen 697 millioner kubikkmeter vann i 2005. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 178 kubikkmeter for hver innbygger tilknyttet et kommunalt vannverk. Dette er en nedgang på 24 kubikkmeter i forhold til året før.

41 prosent av vannet brukes i husholdningene. Kommunene anslår at om lag en tredel av det produserte vannet går tapt via lekkasjer i ledningsnettet. Det er beregnet at de kommunale vannledningsnettene utgjør i overkant av 42.000 kilometer. 28 prosent av nettet er over 35 år gammelt.

Dyrest i Hedmark

Rapporten om den kommunale vannforsyningen viser at vanngebyrene spriker. Årsgebyret er i år i gjennomsnitt på 2.084 kroner, en nedgang på 2 prosent i forhold til i fjor. Gebyret er høyest i kommunene i Hedmark med et gjennomsnitt på 2.625 kroner, mens Oslo har lavest gebyr på 984 kroner.

Den høyeste tilknytningssatsen for vann er i Akershus med en gjennomsnittspris på 17.178 kroner.