Legemiddelverket fikk i fjor inn 99 meldinger om dødsfall som kan skyldes legemiddelbruk. I 43 av tilfellene er legemiddelet sannsynlig årsak til dødsfallet. Mørketallene kan imidlertid være store.

— Studier viser at trolig bare et sted mellom 30 og 50 prosent av alle dødsfall som skyldes legemidler, rapporteres til legemiddelmyndighetene, sier overlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til Dagens Medisin.

Blodfortynnende og betennelsesdempende legemidler hadde flest alvorlige og dødelige bivirkninger i 1999 og 2000. 41 mennesker døde etter å ha brukt det blodfortynnende medikamentet Marevan, et medikament som 40.000 nordmenn brukte i fjor.

— Antall dødsfall er likevel lavt i forholdt til det store antall pasienter som bruker disse legemidlene, sier Steinar Madsen.

NTB