Om lag 2,2 millioner utenlandsreisende ankom Oslo Lufthavn Gardermoen første halvår. Tollvesenet anslår på bakgrunn av stikkprøver at mellom 10 og 25 prosent av de reisende har med mer enn kvoten eller andre ulovligheter når de passerer tollen.

Det betyr at Gardermoen hadde mellom 220.000 og 550.000 smuglere første halvår. Når kun 1380 ble tatt, innebærer det at Tollvesenet bare tok mellom 2,5 og 6 promille av synderne, skriver Aftenposten.

Minst 99,4 prosent av smuglerne kom dermed seg unna.

Tollsjef Paul Ask på Gardermoen vedgår at de færreste blir tatt. Han mener at Tollvesenet kunne ha redusert smuglingen hvis de hadde intensivert kontrollen og tatt flere.

– Den jevne operative toller ønsker en sterkere kontroll og mer ressurser. Men vi er underlagt et departement og et budsjett og er ikke sterkere enn det vi er, sier Ask til Aftenposten.