Selv om utslipp av slike stoffer er gått ned, vil det gå lang tid før ozonlaget styrker seg. Rundt 2020 vil det være verst, før det går mot bedre tider. Først i 2050 vil hullet i ozonlaget være borte.

Norge produserer ikke ozonnedbrytende stoffer selv, og importen har gått ned 98 prosent. Dette skyldes først og fremst at ozonskadelige KFK-gasser til bruk i kjøleskap og haloner til brannslokking ble forbudt i 1994.

— Fortsatt handles det med stoffet HKFK, men dette er også sterkt regulert. Fra 2010 vil også dette forbys i EU-landene, sier rådgiver Anne-Margit Bull ved Statens forurensningstilsyn (SFT) til NTB.

(NTB)