Det er fra 3. november i år at minst 885.000 husstander skal få tildelt en ny adresse. Da vil folk som bor i leiligheter eller hybelleiligheter få en egen, unik adresse, slik folk som bor i rekkehus og eneboliger har i dag. Forandringen blir ikke voldsom, du må bare føye til et bolignummer på slutten av adressen som gjelder i dag.

Siste folketelling

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som står for tildelingen av de nye adressene i forbindelse med folketellingen som skal gjennomføres 3. november. Det er siste gang at husstandene i Norge får tilsendt et eget skjema i posten for å gi opplysninger til folketellingen.

— Fra nå av vil vi fortløpende bruke eksisterende registre for å oppdatere de data vi samler inn i folketellingene. Det blir slutt på egne folketellinger hvert 10. år, sier Paul Inge Severeide, som leder boligadresseprosjektet i SSB.

Adressemerke

Alle som bor i bygninger med flere leiligheter vil få tilsendt et eget adressemerke som skal klistres på dørkarmen. Her står det nye bolignummeret som gir egen adresse til alle boliger. Bolignummeret består av en bokstav pluss fire tall. Bokstaven angir om du bor i hoved- (H), lofts-(L), under- (U) eller kjelleretasje (K). De to første tallene forteller hvilken etasje leiligheten ligger i, mens de to siste angir leilighetens nummer i etasjen.

Sparer penger

At alle i landet får en egen og korrekt adresse er ifølge SSB viktig på et vell av områder.

— Sintef har beregnet at unøyaktigheter rundt adresser koster samfunnet 2 milliarder kroner hvert år. Unike adresser til alle vil være til stor hjelp for viktig samfunnsplanlegging. Hvordan har for eksempel Oslo kommune vært i stand til å lage en presis og god boligpolitikk, når det nå dukker opp 228.000 "nye" adresser bare i hovedstaden, sier Paul Inge Severeide.

Korrekte adresser kan også være avgjørende i livsviktige situasjoner. Ambulansepersonell vil for eksempel mye lettere finne fram til riktig leilighet når de har en unik adresse. Det samme gjelder for brannmenn, budfirma og andre som prøver å nærme seg en blokk.