Vanligvis distribuerer Folkehelsa 350.000 slike vaksiner. Men fra neste år skal hele 900.000 nordmenn vaksineres.

– Alle over 65 år og alle med sykdommer som svekker immunforsvaret, skal vaksineres, sier direktør Geir Stene-Larsen i Statens folkehelseinstitutt til Aftenposten.

Målet for helsevesenet er å trene på å vaksinere i stor skala. For det vil være en stor utfordring å koordinere det enorme apparatet.

Vanlig influensavaksine vil trolig ikke hjelpe mot et eventuelt fuglevirus. Men hvert år dør over 1.000 nordmenn av «snillere» varianter av influensavirus.