Hva synes du om politikernes miljøkrafttak? Diskuter i bunnen av artikkelen.

I forhandlingene om et klimaforlik mellom regjeringen og opposisjonen er det oppnådd enighet om å bruke 3 milliarder kroner hvert år de tre neste årene, først og fremst for å redusere de store CO2-utslippene fra avskogingen.

Avskoging i u-land fører i dag til at det frigis klimagasser tilsvarende 20 prosent av de globale CO2-utslippene.

Mottatt med jubel på Bali

— Vi er strålende fornøyd med at Jens Stoltenberg og Erik Solheim tar med seg et så stort beløp til Bali. Dette blir et verdifullt bidrag til klimakampen, samtidig som vi tar vare på viktige naturområder. Møtedeltakerne her på Bali har all grunn til å feire den norske regjeringens avgjørelse, sier leder i Natur og Ungdom, Bård Lahn, i en uttalelse på organisasjonens hjemmesider.

Bellona: Fornøyd med regnskogmilliarder

–- Norge er beredt til å trappe opp innsatsen for tiltak mot avskoging i utviklingsland til om lag tre milliarder kroner årlig. Dette kan gi store, raske reduksjoner i utslippene av klimagasser til lave kostnader, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.

Les mer på våre klimasider.

Fornøyd opposisjon

I forhandlingene om et klimaforlik mellom regjeringen og opposisjonen er det oppnådd enighet om å bruke 3 milliarder kroner hvert år de tre neste årene, først og fremst for å redusere de store CO2-utslippene fra avskogingen.

Stoltenberg la søndag frem strategien i klimapolitikken i et møte med de parlamentariske lederne fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Fra regjeringen hadde Stoltenberg med seg miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) og olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp).

Samtidig pågår det forhandlinger om et klimaforlik mellom de rødgrønne og opposisjonen på Stortinget. Forslaget om å bruke 3 milliarder kroner hvert år de tre neste årene for å redusere de store CO2-utslippene fra avskogingen, var ett av 61 krav opposisjonspartiene tidligere har lagt fram. Disse forhandlingene er langt fra ferdige, og fortsetter mandag.

– Det er et gledelig gjennombrudd, men det er langt igjen for de andre kravene vi har, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.

Lederen i Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V), mener at regnskogmidlene er et positivt skritt, men at det fortsatt er uavklart om regjeringen allerede fra 2008 vil bruke 3 milliarder kroner.

– Utslippsreduksjon haster

–- Tidlige tiltak har langt større effekt enn senere tiltak for å forhindre temperaturøkning. Derfor haster det med å få ned utslippene av klimagasser, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– En satsing på dette området de nærmeste årene kan bidra til betydelige reduksjoner i de globale utslippene i en periode der verden arbeider med å få på plass en ny og mer omfattende klimaavtale, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Reduksjon av CO2-utslipp i forbindelse med avskoging er ikke en del av dagens Kyoto-avtale, og Norge vil på klimatoppmøtet på Bali jobbe for at forpliktelser om reduksjon i utslipp av klimagassene fra avskoging i u-land kommer med i et globalt klimaregime etter 2012. Norges forhandlere arbeider for å få en beslutning om et slikt regime på det neste klimatoppmøtet i København i 2009.

Den økte innsatsen mot avskoging og klimatiltak i utviklingsland skal ikke gå på bekostning av dagens norske innsats mot fattigdom, men finansieres innenfor en økende, samlet norsk bistandsramme.

Forestående katastrofe i Amazonas

De lovede midlene vil komme godt med. En ny rapport fra World Wide Fund for Nature (WWF) dokumenterer at 60 prosent av regnskogen i Amazonas kan være ødelagt innen 2030.

Rapporten, som ble offentliggjort under FNs klimakonferanse 6. desember, viser at nydyrking, klimaendringer, beiting og hogst er de største truslene mot avskoging. Samtidig viser rapporten av utviklingen kan snus med kjente virkemidler som skogvern, krav til bærekraftig landbruksproduksjon og reetablering av skog på snauhogde områder.

– Betydningen av Amazonas for klodens klima må ikke undervurderes, sier Dan Nepstad, seniorforsker ved amerikanske Woods Hole Research Centre og forfatter av Amazonas-rapporten, på WWFs hjemmesider.

– Regnskogen er essensiell for nedkjøling av verdens temperatur. Den er også en så viktig kilde til ferskvann at endringer i skogen kan påvirke de store havstrømmene. Dessuten er den et massivt karbonlager, sier Nepstad videre.

Etterlyser kontroll

Pengebidraget vil starte så snart det er opprettet et internasjonalt system for kontroll av prosjekter som reduserer avskoging.

Forutsetningen for det norske bidraget på 3 milliarder kroner årlig er at det etableres tilfredsstillende mekanismer som kan sertifisere og håndtere store overføringer til skogtiltak, for eksempel i regi av FN eller Verdensbanken.

– I en startfase vil det derfor være nødvendig å bruke pengene på å utvikle blant annet regelverk, overvåkings- og kontrollordninger gjennom demonstrasjonsprosjekter, sier miljøvernminister Erik Solheim.

Saken oppdateres.

Erichsen, Jarl Fr.
STRINGER/INDONESIA