Beløpet fordeles på 69 etterlatte med fra 50.000 til 200.000 kroner hver. Ektefeller, samboere, forloveder og barn gis 200.000 kroner, foreldre og søsken 50.000 kroner.

I tillegg foreslår nemnda at to av de etterlatte tilkjennes en tilleggserstatning på 150.000 kroner, at tre av de etterlatte tilkjennes en tilleggserstatning på 100.000 kroner og at fire av de etterlatte tilkjennes en tilleggserstatning på 50.000 kroner.

Nemndas innstilling vil bli forelagt Stortinget så snart som mulig.

Mehamn-ulykken skjedde 11. mars 1982. Et Twin Otter-fly havarerte i sjøen på vei fra Berlevåg til Mehamn. Vraket ble lokalisert tre dager senere, ingen av de 15 som var om bord ble funnet i live.

Stortinget nedsatte i 2003 en ny granskingskommisjon for Mehamn-ulykken, og kommisjonen avga sin rapport 20. september 2005. Kommisjonen mener med stor sikkerhet å kunne fastslå at ulykken ikke skyldtes kollisjon med et annet fly, drone eller fugl, men høyst sannsynlig et sammenbrudd i høyderorsystemet, utløst av uvanlig sterk turbulens.

Stortinget vedtok i mai i år at det skal opprettes en særskilt erstatningsordning for de etterlatte etter Mehamn-ulykken.