Det var 17. mars i år at en Fredrikstad-kvinne fulgte sin 89 år gamle tante til Sykehuset Østfold i Fredrikstad. Kvinnen hadde brystsmerter, men ble etter kort tid så dårlig at sykehuspersonalet skjønte at det nærmet seg slutten på livet. Til den pårørendes overraskelse ble tanten derfor flyttet inn på TV-stuen.

Ettersom dette skjedde om natten, fikk kvinnen være i fred med sin døende tante, men hun tenker med gru på om dette hadde skjedd på dagtid.

Sykepleierne ved avdelingen mener behandlingen av den døende kvinnen var uverdig, men bekrefter samtidig at lignende episoder har skjedd, også på dagtid.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen ønsker ikke å kommentere saken, men ber Helsetilsynet se nærmere på forholdene for døende pasienter ved Sykehuset Østfold.