Arbeiderpartiet får 61 mandater, ikke 62, slik det lenge lå an til.

Fremskrittspartiet får 37, Høyre 24, Sosialistisk Venstreparti 15, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti hver 11 mandater og Venstre får 10 mandater.