«En diskriminering av vestlendinger som annenrangs helseborgere i Norge kommer til uttrykk gjennom en betydelig underfinansiering av de sykehus som er satt til å behandle regionens beboere. Helse Vest mottar i dag 11,2 % mindre enn landsgjennomsnittet per innbygger og til tross for politiske løfter, senest i Soria Moria-erklæringen, er denne skjevfordelingen økende. For Helse Bergens vedkommende utgjør dette om lag 500 millioner kroner pr. år. Denne diskrimineringen og skjevfordelingen er uverdig og uakseptabel.», skriver de tillitsvalgte for Helse Bergen i en pressemelding.

De tillitsvalgte er representert i LO, YS, UNIO, SAN, Akademikerne og Hovedverneombud.

I sin protest har de ansatte satt opp fire krav:

  • At det i revidert nasjonalbudsjett bevilges midler for å løse den finansielle krisen i Helse Bergen. Dette må klargjøres umiddelbart for å skape nødvendig handlingsrom.
  • En raskere og entydig handlingsplan for likestilling av vestlendinger som helseborgere i Norge gjennom en korreksjon av skjevfordelingen av Helse Vest og derav Helse Bergen
  • At styret i Helse Bergen ikke gjør vedtak som forringer kvaliteten p å helsetilbudet til våre pasienter eller skaper en usikker finansiell og/eller administrativ situasjon.
  • Handling og solidaritet fra de folkevalgte i regionen.Helse Bergen-direktør Anne Kverneland Bogsnes svarte på bt.no-lesernes spørsmål i dagens nettmøte. Les svarene her.

Les mer i morgendagens Bergens Tidende.