84,2 prosent av innbyggerne stemte til stortingsvalget. På landsbasis var Sande i Møre og Romsdal den kommunen med høyest fremmøte med nesten 92 prosent. Ellers i Hordaland var det høy valgdetakelse i Fitjar. Kommunen endte på 8.plass på landsbasis med litt over 83 prosent. Deltakelsen totalt i hele Hordaland var på 77,8 prosent.