Denne kunnskapen fremkommer i en fersk doktoravhandling, skriver Vårt Land.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var 617 menn og 230 kvinner som i en alder over 65 år valgte selvmord i årene 1999 til 2008.

Selvkontroll

Ifølge overlege Ildri Kjølseths doktorgrad er det følgende fellestrekk ved eldre over 65 år som avslutter sitt eget liv:

Gjennom livet har de fremstått som viljesterke personer, i stor grad handlingsorienterte og med stort behov for å ha kontroll selv. Når sykdom og funksjonstap inntraff i alderdommen, slik at de tapte evnen til å bestemme over eget liv, ble livet en byrde.

Kjølseth har studert 23 selvmord, fordelt på 19 menn og 4 kvinner i alderen 65 år til 90 år. Selvmordene er undersøkt gjennom intervjuer med personer som kjente de avdøde godt.

Demokratisk behandling

Professor i samfunnsmedisin Per Fugelli sier at «høyere, sterkere og raskere-samfunnet» kan gjøre det vanskeligere å bli gammel. Samtidig understreker han at helsevesenet må lære seg til å ta imot en ny type eldre, en gruppe som gjennom livet har vært vant til å ta styringen.

— Man må ut av den gamle, kommandomedisinske modellen og innstille seg på en helt annen demokratisk samhandling med den enkelte pasient, sier professoren.