Ureglementert samarbeid og plagiering er den viktigste begrunnelsen bak utestengingen. Saken startet i fjor høst med mistanke om fusk på en obligatorisk hjemmeoppgave i bedriftsøkonomi blant 82 førstekullsstudenter i Oslo og Ålesund. Mistankene ble senere bekreftet av skolens klagenemnd, men studentene har ennå en uke på seg til å påklage utestengingen.

– Dette er den største juksesaken vi noensinne har hatt. Dette er veldig synd for de studentene det gjelder, sier BI-rektor Tom Colbjørnsen til Dagens Næringsliv.

Men studentkolleger av de jukseavslørte sier til avisen at hvem som helst kunne ha blitt avslørt, dersom alle var blitt sjekket. De forteller at det er helt vanlig å samarbeide, og mener at skolens regelverk er for strengt.