Mennene selv har opptjent rett til fødselspermisjon, men får likevel ikke være hjemme med barnet. Begrunnelsen er altså at mødrene ikke har tjent opp sin rett til fødselspenger ved å ikke jobbe eller jobbe for lite før fødselen, skriver Aftenposten.

Barne— og likestillingsminister Karita Bekkemellem sier til avisen at de har ambisjoner om å innfri løftet om at alle fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett, slik det står nedfelt i Soria-Moria-erklæringen. Men det skjer neppe i neste års budsjett. Bekkemellem håper det er innfridd i løpet av fire år.

En av dem som er rammet er Bernt Roger Eliassen. Han mener ordningen er urettferdig.

— Hvorfor skulle det ikke være interessant for meg å bli kjent med min egen baby selv om min kone ikke har jobbet? undrer han.