Det kommer fram i ny undersøkelse gjennomført av MMI på oppdrag fra Alkokutt:

22 prosent av barna i aldersgruppen 12 til 14 år svarer at de har smakt alkohol. Blant dem som har prøvd alkohol er det 24 prosent som drikker ofte eller av og til, skriver Dagsavisen.

Dette betyr at om lag 8.000 norske 12— til 14-åringer har et brukerforhold til alkohol. Om man tar med 15-åringene vokser antallet unge alkoholbrukere til hele 28.000.

– Dette er skremmende høye tall, ikke minst fordi vi vet at de som starter med alkohol tidlig, også har et høyt forbruk senere i ungdomstiden. Skal vi klare å bremse ungdomsfylla må tallene for tidligdebut ned, sier Trine Stensen Lunde, daglig leder i Alkokutt.

1.100 personer i alderen 8 til 24 år deltok i undersøkelsen og 212 av disse var barn i alderen 12 til 14 år.

Ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er norsk ungdom i gjennomsnitt 14,6 år gamle når de drikker sin første flaske øl. De er 15,3 år gamle når de drikker sin første desiliter vin og 15,2 år gamle når de drikker sin første kvarte desiliter med brennevin, viser tall for 2005.