— Her ved sykehuset blir ordinær IVF benyttet i 60 prosent av tilfellene. De øvrige innsettingene skjer ved mikroinseminasjon, forteller overlege ved Kvinneklinikkens avdeling for barnløshet, Johan Arnt Steier.

Det er kvinner mellom 25 og 37 år som kan bli mødre ved hjelp av kunstig befruktning. Selve behandlingen foregår poliklinisk Selve behandlingsprosessen fra tar ca. 3 uker fra hormonstimuleringen av kvinnen begynner til det befruktede egget blir satt i livmoren. De øvrige behandlinger skjer ved mikroinseminasjon.

Fremtidige barn

Innelåst i laboratoriet på klinikken står det en blå anonym tønne.

I tønnen som egentlig er en avansert frysebag, ligger det 400 egg. Ikke vanlige hønseegg, men befruktede menneskeegg. Frysebagen inneholder med andre ord 200 fremtidige prøverørsbarn.

Innholdet i tønnen er det mest verdifulle på sykehusets avdeling for infertilitet. En avdeling som for øvrig er proppfull av alskens moderne teknologisk utstyr.

I Norge setter lovverket forholdsvis strenge grenser for hvilke metoder som kan benyttes: den ordinære prøverørsmetoden (IVF) og mikroinseminasjon.

Lovverket i nabolandene er mer liberalt. Donorinseminasjon er tillatt både i Finland og Danmark. Ekspertene vet ikke hvor mange som reiser utenlands for bli gravide ved hjelp av donorer. Men mang regner med at antallet er betydelig.

I dag tillater ikke den norske bioteknologiloven forskning på befruktede egg.

Men Helse- og sosialdepartementet har i to år arbeidet med en evaluering av dagens lovverk. Følger den nye borgerlige regjeringen opp Stoltenberg-regjeringens planer, vil Stortinget få evalueringen på bordet til våren.

- Etisk minefelt

Et av stridsspørsmålene vil om man skal tillate forskning på befruktede egg.

Steier understreker at myndighetene bør være varsom med å slippe den typen forskningen løs fordi den beveger seg i et etisk minefelt.

— Men jeg håper at Stortinget vil åpne åpne for slik forskning når loven skal evalueres. Det vil gi oss mulighet til å diagnostisere og behandle genetiske sykdommer på et tidlig stadium.