Rettsprosessen etter Nokas-ranet er tidenes dyreste.

Så langt har de 13 advokatene og deres assistenter kvittert ut salær og utgifter til kost og losji for 80 millioner kroner. Til sammenligning fikk ranerne med seg om lag 56 millioner kroner fra tellesentralen i Stavanger

Politijuristene reagerer

Politiembetsmennenes landsforening reagerer på de store advokatutbetalingene. Gjennomsnittslønnen for en politijurist er 450 000 kroner i året.

-Det er veldig stor forskjell på hva vi tjener og hva de tjener, sier foreningens leder Curt A. Lier til NRK.

I tillegg til advokatsalærene har staten så langt betalt 235 millioner kroner til blant annet etterforskning og sikring av rettslokalene i tingretten og lagmannsretten, melder NRK.

Justisminister Knut Storberget mener pengebruken etter Nokas-ranet har vært nødvendig. Men han er enig i at advokatutgiftene er store, blant annet fordi gjennomføringen av saken tok lang tid.

-Det er en oppgave for oss å få en mer rasjonell straffesaksbehandling, at det skal gå raskere og at man ikke trenger sitte i retten så lenge som man gjør, sier Storberget.

Til Høyesterett

Mandag starter ankebehandlingen av Nokas-saken i Høyesterett. Straffenivået skal vurderes for alle de 12 tiltalte som ble funnet skyldige i lagmannsretten.

Om en drøy uke starter også rettssaken mot vekteren som ble tiltalt for medvirkning til ranet, etter at han innrømmet å ha gitt opplysninger om Nokas til David Toska.

Fortsatt gjenstår en ny runde i lagmannsretten for Thomas Thendrup, som i januar ble frikjent av juryen i Gulating lagmannsrett. Fagdommerne satte frifinnelsen til side, og saken må dermed opp på nytt for en såkalt meddomsrett.

I RETTEN: 13 tiltalte, flere av dem med to advokater hver, har kostet staten flere hundre millioner kroner.
Trond Sørås