Det viser søkertallene fra Samordnet opptak som ble offentliggjort torsdag. I alt 74.902 søknader ble registrert ved fristens utløp 15. mars, noe som er en økning på 2,1 prosent fra året før.

I toppen av popularitetslista finnes sykepleierutdanning, arkitektutdanning og sosionomutdannelse. Journalistikk er stadig populært og økningen i antall søkere i forhold til i fjor er på 12,5 prosent.

Det er også registrert en økning på 4,5 prosent av dem som ønsker å begynne på allmennlærerutdanning.

–Søkerne vil få endelig beskjed om hvilke studier de er kommet inn på den 25. juli. I fjor var det bare 2.200 søkere som sto uten plass etter tildelingen, sier informasjonskonsulent Henrik Rødsæther ved Samordnet opptak til NTB.

Yrkesretningene som er blant årets tapere er tradisjonelle utdannelser som lege-, sivilingeniør— og ingeniørutdanning. Alle fagene har mellom 5,4 og 6,6 prosent mindre oppslutning blant søkerne i år enn i fjor.

NTB