Mannens kjøring hadde stort skadepotensial. Bare flaks gjorde at han unngikk å skade materiell eller personer, skriver budstikka.no.

Mannen husket lite, men slapp fengselsstraff, blant annet fordi han tilsto og erkjente å ha alkoholproblemer. Han ble idømt en bot på 75.000 kroner og 30 dagers betinget fengsel med en prøveperiode på to år. Videre må han stå under tilsyn av Kriminalomsorgen i ett år og også gjennomføre et promilleprogram. Førerkortet får han ikke tilbake før tidligst om tre år.