Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett SF konsesjon til å opprette likestrømsforbindelsen fra grunnlinjen i Nordsjøen til Kvilldal i Suldal kommune i Rogaland. Grunnlinjen er en linje som er trukket mellom punkter ytterst på norskekysten. - Kabelen starter i England og skal gå over Nordsjøen til grunnlinjen og derfra til Hylen i Rogaland. Derfra vil kabelen gå på land til Kvilldal i Suldal kommune. For å opprette kabelen fra grunnlinjen til Kvilldal, var Statnett avhengige av en konsesjon, sier direktør Agnar Aas i NVE. Prosjektet har en antatt kostnadsramme på om lag 5 milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2006. Sjøkablene er dimensjonert for en kapasitet på inntil 1.400 megawatt. Minimale inngrep - Vi mener en slik forbindelse gir mulighet til overføring av elektrisitet og import når det trengs, og at det skaper reserver i det norske kraftsystemet. Dessuten fører tiltaket til minimale inngrep i natur og landskap, sier Aas.