Infeksjoner, avmagring, betennelser og dårlig dyretransport er blant problemene landbruket sliter med. Dette skaper fysiske og psykiske lidelser hos dyrene, som igjen gjør at de ikke egner seg som menneskemat, skriver Dagsavisen.

Mer enn 25.000 høner og kyllinger ble kassert på grunn av avmagring, og i alt døde 70.000 dyr under transport i fjor, viser en rapport fra Mattilsynet

– Dette er alarmerende høye tall, her har det skjedd grove brudd på dyrevernloven, sier Siri Relling, sekretariatsleder hos Dyrebeskyttelsen Norge.

Hun er kritisk til effektiviseringen og overproduksjonen av kjøtt som går ut over dyrenes velferd på gårdene.

– Overproduksjon betyr det samme som unødvendig bruk av dyreliv. Resultatet av sentraliseringen er blant annet lengre transportruter der fjærfe fraktes i opptil tolv timer, sier hun.

Leder for Norges Bondelag, Bjarne Undheim, mener mange av hans medlemmer lever i et dilemma mellom pris og forsvarlig dyrehold.

– Vi prøver alle å drive landbruk etter lover og forskrifter, og det er jeg også sikker på at de fleste gjør. Men forbrukerne og dyrebeskyttelsen må huske at vi jobber under sterkt press hva gjelder pris og kvalitet, sier Undheim til Dagsavisen.

Han er enig i at tallet på transportskadde dyr er altfor høyt, og lover å ha fokus på dette problemet i framtiden.