Ansatte i Aetat advarer nå mot økende trygdejuks. Etter deres mening slipper trygdesnyltere unna, fordi Aetat ikke klarer å innkalle alle som står i den voksende køen av arbeidsledige til kontroll.

Ved utgangen av mars var det totalt 90.961 arbeidsledige her i landet. Av disse var det 7337 utenlandske statsborgere.

— De ansatte er voldsomt overarbeidet, og derfor klarer man ikke å kalle inn til oppfølgingsmøter på arbeidskontoret hver tredje måned slik man skal, sier Jo Jenseg, nestleder for Norsk Tjenestemannslag i Aetat.

1108 svensker får dagpenger i Norge og topper dermed lista over utlendinger med norsk ledighetstrygd. Dansker, briter og finner kommer også høyt opp på lista sammen med flyktninger fra Irak, Bosnia og Somalia, som ennå ikke er blitt norske statsborgere.

At det er mulig å levere inn meldekort for dagpenger via internett øker muligheten for å reise til utlandet og heve pengene der, mener Jenseg.

Arbeidsdirektoratet bekrefter at de ikke har noen kontroll på om mottakere av dagpenger oppholder seg i Norge.

— Dette er et tillitsforhold mellom Aetat og den arbeidsledige. Vi kontrollerer ikke om meldekortet er sendt inn fra et annet land. Heller ikke poststemplene på meldekortene blir kontrollert, siden kortene registreres automatisk, sier underdirektør i Arbeidsdirektoratet Aetat, Anne Bisgaard, til Dagsavisen. (NTB)