— Målet er å få flere folk til å ta seg av dem som trenger det aller mest - til helsetjenester, omsorgstjenester og til arbeid med barn. Norge er det landet med flest leger og flest sykepleiere i forhold til folketallet. Likevel mangler vi leger og sykepleiere. Det sier oss at vi har organisert helse- og omsorgssektoren for dårlig. Den kan vi organisere bedre enn i dag, sier statsminister Jens Stoltenberg.

(NTB)