Storebrand vil ikke gå ut med hvilke selskaper dette er. Blant de 70 selskapene som er ekskludert, har et antall brutt menneskerettigheter, deltatt i korrupsjon, produsert landminer, klasebomber, atomvåpen og tobakk, opplyser Norwatch.

De 10 prosent dårligste selskapene innen de mest belastede industrigrenene er også på listen til Storebrand. Dette dreier seg om olje og energi, kjemi, farmasi, el-kraft, tekstil, shipping, papir og skog og gruvedrift.

Storebrand forvalter i dag 165 milliarder kroner.