Pengene skal være et generelt tilskudd, og brukes de prosjektene som er blitt prioritert i nasjonal transportplan.