To dager før årsskiftet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) registrert 67 omkomne i branner. 41 menn, 23 kvinner og 3 barn under 16 år er blitt ofre for brannulykker.

I fjor omkom 55 personer ved branner, mens 56 omkom i 2003. Antall omkomne i år er det høyeste siden 1997 da 68 personer omkom.

— Statistikken vil inneholde naturlige svingninger, men i forhold til de to foregående år og vår målsetting om å redusere antallet omkomne som følge av brann, er økningen i antall omkomne i år bekymringsfull, sier avdelingsdirektør Terje Olav Austerheim i DSB.

Kommunalt brannvesen rykket i fjor ut til 2.712 bygningsbranner.