Tidligere ble stipend utbetalt ved studiestart, men etter at Kvalitetsreformen ble innført gis det nå bare stipend til dem som består eksamen.

Leder i studentstyret ved Universitetet i Tromsø, Frode Henriksen, er redd konsekvensen av reformen er at færre velger akademisk utdanning.

– Taperne blir de svakeste studentene som av forskjellige grunner bruker lengre tid på å ta eksamen, sier han.