USAs reviderte og NATOs planlagte rakettforsvar blir like kostbart som systemet George W. Bush planla i blant annet Polen og Tsjekkia.

President Barack Obama offentliggjorde sin strategi og planer for USAs rakettforsvar høsten 2009. Obama skrinla noen av de mest avanserte våpenplanene i den forrige presidentens rakettforsvarsprogram, og han stoppet arbeidet for å få bygget en radar i Tsjekkia og utplassering av ti avskjæringsraketter i Polen.

Bråstoppen for planene i Tsjekkia og Polen ble ønsket velkommen av den norske regjeringen. Det ble skapt et inntrykk av at USA nå gikk inn for en nedskalert og billigere europeisk versjon i det globale rakettforsvaret.

BTs har i flere år skrevet mye om rakettskjoldet — les våre saker her.

Blir like dyrt Like før Obama offentliggjorde sine planer, sendte USAs Utenriksdepartement ut et bakgrunnsnotat til ambassader over hele verden med beskjed om å orientere landets politiske allierte, viser Wikileaks-dokumenter vi har fått tilgang til.

I et konfidensielt vedlegg går USA nærmere inn på hva beslutningen innebærer. Om kostnadene for det europeiske programmet heter det står det at de samlede, langsiktige kostnadene «vil bli omtrent de samme som for det forrige programmet».

I en rapport fra Kongressens budsjettkontor fra 2009 oppgis kostnadene over en 20 årsperiode for fire ulike, europeiske alternativer. Kostnadsanslagene varierte mellom 9 og 22 milliarder dollar (54 – 132 milliarder kroner).

Det dyreste alternativet inkluderte permanent utplassering av forsvarssystemet på krigsskip i europeisk farvann og inkluderer bygging av skip.

Planer om 320 raketter Ifølge en rapport fra USAs Riksrevisjon (GAO) fra desember kan det på sikt bli utplassert så mange som 320 avskjæringsraketter på europeisk territorium.

Ifølge USAs planer, vil landets europeiske del av rakettforsvaret bli betraktet som USAs nasjonale bidrag til NATOs rakettforsvar.

NATO arbeider med en kommando- og kontrollstruktur for å kunne koble sammen USAs og de øvrige NATO-landenes bidrag til rakettforsvaret. Det vil koste medlemslandene rundt 1,6 milliarder kroner de neste årene.

NATOs kostnader NATO har også bygget opp sitt eget, begrensede rakettforsvar kalt ALTBMD (Active Layered Theatre Ballistic Missile Defense).

Ifølge NATOs danske generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, har alliansens investeringer så langt kostet 800 millioner euro eller rundt 6,4 milliarder kroner.

Det er aldri blitt offentliggjort noe tall for hva NATOs planer om et effektivt rakettskjold for alle alliansens medlemsland kan komme til å koste.

Men et NATO-basert rakettskjold mot alle rakettrusler er utredet i flere omganger.

Et wikileaksdokument vi har fått tilgang til viser at også NATO har hatt planer med budsjettimplikasjoner av amerikanske proporsjoner.

I notatet, som er skrevet av USAs ambassade til NATO og oversendt USAs Utenriksdepartement etter et budsjettmøte i NATO i 2007, avsløres meget høye tall:

«Kostnaden for et NATO rakettforsvar vil være mellom 8 og 27 milliarder euro».

Det betyr en samlet kostnad på mellom 64 og 216 milliarder kroner. Dette er kostnadsanslag som tidligere ikke har vært offentlig kjent.

106 milliarder dollar Ifølge notatet tar dette kostnadsanslaget ikke hensyn til USAs planer om å utplassere et betydelig rakettforsvar i Europa.

Den europeiske delen av rakettforsvaret, utgjør bare en del av USAs globale forsvarssystem. Det foreligger ingen offisielle tall som angir den samlede kostnaden for hele programmet.

USAs riksrevisjon, GAO, har imidlertid anslått at rakettforsvaret, i perioden fra 2002 til og med 2013 vil koste amerikanske skattebetalere 106 milliarder dollar, eller 630 milliarder kroner etter dagens dollarkurs.

Hvilke beløp man har kommer opp i, rundt 2020 da de europeiske kapasitetene skal være ferdig utbygd, er ikke kjent.