Ved utgangen av august hadde 63 fått innvilget sin søknad, mens 7 hadde fått avslag, skriver NOPEF-Aktuelts nettutgave. Det er til sammen 76 dykkere som har søkt om erstatning. Noen søknader er fremdeles til behandling.

Trygdemyndighetene har utbetalt rundt 12 millioner kroner til dykkerne som er blitt uføre under arbeid for oljeindustrien. 50 av søkerne har fått innvilget 200.000 kroner i kompensasjon, mens 13 har fått mellom 150.000 og 200.000 kroner i erstatning.